choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

czwartek, 31 marca 2016

Butterfly Dream by Chen-ou Liu - March 9, 2016

English Original

our love story ...
removing another layer
of the onion

Indian Kukai, 9, January 2015

Chinese Translation (Traditional)

我們的愛情故事 ...
剝除另一層
的洋蔥皮

Chinese Translation (Simplified)

情故事 ...
剥除另一

的洋葱皮

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza