choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

środa, 28 stycznia 2015

126th WHA Haiga Contest (01/2015)


w styczniowym wyborze m.in.:
- Andrzej Dembończyk
- Anna Mazurkiewicz
- Irena Szewczyk
- Janina Kołodziejczyk
- Magdalena Banaszkiewicz
- Marek Kozubek
- Maria Kowal-Tomczak
- Robert Kania (zdjęcie: Tomasz Budziak)
- Wilhelm Karud

sobota, 24 stycznia 2015

IV Subiektywny Ranking Konkursowy Polskich Autorów Haiku za lata 2001-2014
 
  1. Rafał Zabratyński (Kusamakura: II 2010, III 2011, III 2013; Mainichi: hm 2010)
  2. Mariusz Ogryzko (Kusamakura: III 2006; Mainichi: hm 2011)
      Jacek Margolak (Kusamakura: III 2008; Mainichi: hm 2009)
      Ernest Wit (Kusamakura: III 2012; Mainichi: hm 2013)
  5. Piotr Szczepański (Kusamakura: III 2001)
      Anna Mazurkiewicz (Kusamakura: III 2013)
  7. Grzegorz Sionkowski
(HIA: pw 2011, hm 2006, hm 2007)
 
8. Magdalena Banaszkiewicz (HIA: pw 2014, hm 2013; Mainichi: hm 2011, hm 2013)
  9. Urszula Wielanowska (HIA: pw 2010)
      Robert Kania (HIA: pw 2013)
11. Irena Szewczyk
(HIA: hm 2011, hm 2012; Mainichi: hm 2013)
12. Dorota Pyra
(HIA: hm 2007; Mainichi: hm 2008, hm 2009, hm 2012)
13. Robert Naczas (HIA: hm 2010)
      Wincenty Ozga (HIA: hm 2013)
      Gabriel Sawicki (HIA: hm 2014)
16. Maria Kowal-Tomczak
(Mainichi: hm 2010, hm 2011, hm 2012)
      Marek Kozubek
(Mainichi: hm 2008, hm 2010, hm 2013)
18. Krzysztof Kokot (Mainichi: hm 2009, hm 2012)
19. Lech Szeglowski
(Mainichi: hm 2011)
     
Anna Świtalska-Jopek (Mainichi: hm 2011)
      Anna Goluba (Mainichi: hm 2012)
      Wiesław Karliński (Mainichi: hm 2013)
      Artur Lewandowski (Mainichi: hm 2013)

Brałem pod uwagę nagrody i wyróżnienia zdobyte w trzech konkursach:
1. International Kusamakura Haiku Competition
2. HIA Haiku Contest
3. Mainichi Haiku Contest
(kolejność wg subiektywnej oceny stopnia ważności konkursu).
pw - prize winner
hm - honorable mention
Ranking powstał dla zabawy i nie ocenia jakości twórczości autorów a jedynie jakość (wg mojej subiektywnej oceny) zdobytych przez nich nagród na ww. konkursach.

poniedziałek, 19 stycznia 2015

The Mainichi 2014

Podsumowanie publikacji w The Mainichi w 2014 roku

9 haiku:
Eva Limbach, Germany
Robert Henry Poulin, USA
7 haiku:
Teiichi Suzuki, Japan
6 haiku:
Helen Buckingham, UK
5 haiku:
Jerry Ball, USA
Minami Eto, Japan
Ramona Linke, Germany
Toshio Matsumoto, Japan
Bruce Ross, USA
Ken Sawitri, Indonesia
Angelica Seithe, Germany

wg krajów:

1. USA - 70
2. UK - 37
3. Germany - 33
4. Japan - 31
5. Poland - 19
6. India - 14

Podsumowanie polskich publikacji w The Mainichi w 2014 roku

3 haiku:
Wiesław Karliński
2 haiku:
Andrzej Dembończyk
Maria Kowal-Tomczak
Jacek Margolak
Wincenty Ozga
1 haiku:
Anna Goluba
Robert Kania
Krzysztof Kokot
Janina Kołodziejczyk, Italy
Marek Kozubek
Artur Lewandowski
Gabriel Sawicki
Urszula Wielanowska
Juliusz Wnorowski

ponadto
Evgeny Ivanov, Russia - 2 haiku

sobota, 3 stycznia 2015

Krzysztof Kokot ogłosił listę The European Top 100 most creative haiku authors in 2014. Tym razem na liście 17 naszych autorów (w 2010 - 20, w 2011 – 16, w 2012- 13, w 2013 -15) w tym ja.a oto lista 28 polskich autorów haiku obecnych na liście w latach 2010-2014:

Magdalena Banaszkiewicz - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Marta Chociłowska - 2014
Andrzej Dembończyk - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Łukasz Garczewski - 2010
Anna Goluba – 2010
Robert Kania – 2013, 2014
Wiesław Karliński - 2013, 2014
Krzysztof Kokot - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Janina Kołodziejczyk - 2014
Maria Kowal-Tomczak - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Marek Kozubek - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Artur Lewandowski - 2010, 2011, 2013
Jacek Margolak - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Anna Mazurkiewicz - 2014
Robert Bogusław Nowak - 2010, 2011
Mariusz Ogryzko - 2010, 2011, 2012, 2013
Wincenty Ozga - 2014
Amin Pędziwiater - 2010
Dorota Pyra - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Karol Rosiak - 2010, 2011
Szymon Rybiński - 2010
Gabriel Sawicki - 2014
Grzegorz Sionkowski - 2010, 2011
Lech Szeglowski - 2010, 2012, 2014
Irena Szewczyk - 2011, 2012, 2013, 2014
Urszula Wielanowska - 2010, 2011, 2012, 2013
Ernest Wit - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Rafał Zabratyński - 2010, 2011, 2012, 2013

brane pod uwagę są nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach oraz publikacje w międzynarodowych magazynach.