choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

czwartek, 27 listopada 2014

spot - debiutancki tomik poezji

W pierwszej połowie listopada w Serii Wydawniczej Salonu Literackiego ukazał się mój debiutancki tomik poezji "spot". Pierwsza prezentacja odbyła sie 14.11.2014r. w Kaliszu w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego  im. Wandy Karczewskiej. Spotkanie prowadził Bogdan Zdanowicz.


Redakcja: Dorota Ryst, Sławomir Płatek
Redaktorzy serii: Dorota Ryst, Sławomir Płatek
Projekt okładki: Arkadiusz Łuszczyk
Na I stronie okładki wykorzystano grafikę Marty Kołodziejskiej "Speak With Me"
Zdjęcie na IV stronie okładki: Arkadiusz Łuszczyk
Skład i łamanie: bezet@o2.pl
Seria Salonu Literackiego (18)
© Copyright by Robert Kania, Warszawa 2014
ISBN 978-83-936416-7-3
Wydawca: Stowarzyszenie Salon Literacki

zdjęcie z prezentacji w Kaliszu:125th WHA Haiga Contest (11/2014)


w wyborze m.in.
- Irena Szewczyk, Master Haiga Artist
- Janina Kołodziejczyk
- Magdalena Banaszkiewicz
- Maria Tomczak
- Robert Kania (zdjęcie: Tomasz Budziak)
- Wilhelm Karud
Indian Kukai #8 - November 2014 (theme: dew)

morning dew
on a spiderweb
the world around

5 pts (0-0-5), wygrał Florian-Cezar Ciobica
Shiki Monthly Kukai, October 2014

kigo theme: moonless night

moonless night
on our faces
more candle light

wygrał Kashinath Karmakar; wśród autorów m.in. Irena Szewczyk

free format theme: anything in the gourd family

wygrała Caroline MacRury