choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

sobota, 26 września 2015

134th WHA Haiga Contest (09/2015) / Contest of WHAC8 


Tym razem obok zwykłego wyboru trzy haigi zostały nagrodzone w konkursie z okazji 8 Konferencji WHA. Wśrod nich haiga Magdy Banaszkiewicz - gratulacje. Z konkursu wyłączone były haigi osób posiadających tytuł Master Haiga Artist.

W tej edycji m.in.:
- Andrzej Dembończyk
- Anna Mazurkiewicz (photo: Radosław Kędzierawski)
- Dorota Ocińska
- Irena Szewczyk, MHA
- Janina Kołodziejczyk
- Magdalena Banaszkiewicz - Award of Excellence in WHAC8 Contest
- Marek Kozubek
- Maria Tomczak
- Robert Kania, MHA (photo: Tomasz Budziak, MHA)
- Wilhelm Karud
- Zuzanna Truchlewska (art: M. Skibińska)

środa, 2 września 2015

A Hundred Gourds 4:4 September 2015

In this magazine has appeared / w tym numerze magazynu pojawiły się:
- review of my book "39 haiku" written by Rob Scott / recenzja mojego tomiku "39 haiku" napisana przez Roba Scotta
- article about Second International Haiku Conference in Krakow, May 2015 written by Brian Robertson (with two of my haiga made with Tomasz Budziak) / artykuł o Drugiej Międzynarodowej Konferencji Haiku w Krakowie, Maj 2015 napisany przez Briana Robertssona (w dwoma moimi haigami zrobionymi wspólnie z Tomaszem Budziakiem)