choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

środa, 2 września 2015

A Hundred Gourds 4:4 September 2015

In this magazine has appeared / w tym numerze magazynu pojawiły się:
- review of my book "39 haiku" written by Rob Scott / recenzja mojego tomiku "39 haiku" napisana przez Roba Scotta
- article about Second International Haiku Conference in Krakow, May 2015 written by Brian Robertson (with two of my haiga made with Tomasz Budziak) / artykuł o Drugiej Międzynarodowej Konferencji Haiku w Krakowie, Maj 2015 napisany przez Briana Robertssona (w dwoma moimi haigami zrobionymi wspólnie z Tomaszem Budziakiem)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza