choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

czwartek, 28 maja 2015

Złoty Środek Poezji 2015 - "spot" z nominacją

Wyniki XI Ogólnolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2014 - Złoty Środek Poezji Kutno 2015 / Golden Point of Poetry 2015 - the best debut books of poetry in 2014

I nagroda:
Tomasz Mielcarek, Obecność/ Presence, Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2014
II nagroda:
Michał Kozłowski, Gadane, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014
III nagroda:
Anna Augustyniak, Bez ciebie, Jeden Świat, Warszawa 2014

5 równorzędnych wyróżnień:
Rafał Derda, Piąte, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014
Dominika Kaszuba, Domy pasywne, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014  
Rafał Różewicz, Product placement, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014
Ewa Włodarska, Perłofonia, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2014
Urszula Zajączkowska, Atomy, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014

nominacje:
Joanna Danuta Bieleń, Słowa skierowane do najbliższego Boga, FDF, Warszawa 2014
Maciej Filipek, Rezystory,  K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2014
Robert Kania, spot, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014  
Michał Książek, Nauka o ptakach, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2014
Radosław Sobotka, Imaginarium i inne czynności przyjemne i niepożyteczne, Fundacja „Duży Format”, Warszawa 2014  
Daniel Suchenia, Pestkowiec, Fundacja Wspierania Kultury „Ogrody”, Szczawno-Zdrój 2014
Dawid Staszczyk, Log out, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, i tu, i tu, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2014

3 komentarze: