choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

sobota, 24 sierpnia 2013

European Quarterly Kukai #3 - Autumn 2013 Edition

I would like to invite haiku authors to participate in the third edition of the European Quarterly Kukai (co-editors: Krzysztof Kokot and Robert Kania). Period for submission: up to September 8. More info at http://europeankukai.blogspot.com/

Winners:
I edition - Artur Lewandowski, Poland
II edition - Andrea Cecon, Italy

Zapraszam polskich autorów haiku do udziału w trzeciej edycji European Qarterly Kukai. Haiku można nadsyłać do 8 września.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza